Çalışma İktisadı Yüksek Lisans Programı

Çalışma İktisadı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı çalışma hayatı ile ilgili konularda araştırmalar yapacak, bilimsel yöntemler ışığında çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümlerine yönelik politikalar üretecek aydın uzmanları yetiştirmektir. 
Çalışma İktisadı Yüksek Lisans  Programında sermaye-yatırımcı, işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, demokrasinin sanayiyle ilişkisi, servet ve gelir politikası, uluslararası ölçekte sosyal politika konularına önem verilir. Para-banka, insan kaynakları, tedarik zincirleri, ekonominin güncel sorunları, proje analizleri, hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin dersler verilir.
Çalışma İktisadı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler.Ayrıca devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar. Diğer yandan işletmelerin İnsan Kaynakları birimlerinde yönetici olarak çalışabilirler.

Programda verilen eğitimle mezun olanlar;

  • Sanayi ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
  • Doktora eğitimi yapmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturulacaktır.

Çalışma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES sınavından 55 ve üzeri puan almış olmak gereklidir.

Çalışma İktisadı Tezli Yüksek Programı öğrencileri program bitiminde Yüksek Lisans Tezi hazırlamaktadırlar. 

Çalışma İktisadı Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES zorunlu değildir.

Çalışma İktisadı Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç yarıyıl içerisinde tamamlanmaktadır.

Çalışma İktisadı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri program sonunda mezuniyet projesi hazırlamaktadır.