Çalışma İktisadı (YL) Ders Kataloğu

Ders

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2016-2017 Güz Yarıyılı Çalışma İKT.() 45
CIYL520 AB ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı 3 0 5
CIYL553 Avrupa İksat Tarihi 3 0 5
CIYL552 Bankacılık ve Finansal Kurumlar 3 0 5
CIYL541 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi 3 0 5
CIYL554 Çalışma Hayatında Psikolojik Sorunlar 3 0 5
CIYL526 İnovasyon Teknikleri ve Yönetimi 3 0 5
CIYL503 İnsan Kaynakları 3 0 5
CIYL556 İşgüçü Piyasaları Analizi 3 0 5
CIYL502 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 5
CIYL550 Makro İktisat Uygulamaları 3 0 5
CIYL516 Mali Tablolar Analizi 3 0 5
CIYL557 Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi 3 0 5
CIYL519 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri 3 0 5
SYYL 538 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 5
CIYL559 Türkiye´nin Ekonomi Politiği 3 0 5
CIYL549 Türkiye´nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 3 0 5
CIYL548 Türkiye Emek Tarihi 3 0 5
CIYL540 Uluslararası Ticaret ve Finans Teknikleri 3 0 5
CIYL545 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 5
CIYL512 Ücret Teorileri ve Yönetimi 3 0 5
CIYL506 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 5
Toplam AKTS: 55

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BAY001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 5
CIYL597 Diğital Pazarlama 3 0 5
CIYL511 Seminer 2 0 5
CIYL524 Seminer 0 2 5
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2016-2017 Bahar Dönemi Çalışma İktisadı YL() 45
CIYL542 Çalışma Hayatı ve Güncel Kavramlar 3 0 5
CIYL575 Ekonomik Krizler ve İstihdam İlişkisi 3 0 5
CIYL577 Finansal Analiz ve Yönetim 3 0 5
CIYL558 Finansal Piyasalar ve Krizler 3 0 5
CIYL501 Finansal Yönetim 3 0 5
CIYL531 İktisat Sosyolojisi 3 0 5
CIYL562 İnsan Kaynaklarının Yönetiminde Performans Değerlendirme 3 0 5
CIYL533 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk 3 0 5
CIYL508 İş Güvenliği ve Sağlığı 3 0 5
CIYL598 İşletme Kredileri 3 0 5
CIYL578 İşletmelerde Bilanço ve Gelir Tablosu 3 0 5
CIYL573 İşletmelerde Karar Alma Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 5
CIYL566 İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Güncel Gelişmeler 3 0 5
CIYL569 Kalkınma İktisadında Güncel Sorunlar 3 0 5
CIYL514 Kariyer Yönetimi 3 0 5
CIYL532 Osmanlı Dönemi İktisadi Kurumları 3 0 5
CIYL507 Para, Banka ve Finansal Piyasalar 3 0 5
CIYL579 Pazarlama Araştırmaları 3 0 5
CIYL596 Pazarlama İlkeleri 3 0 5
ISYL506 Pazarlama Yönetimi 3 0 5
CIYL595 Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Türkiye Ekonomisi 3 0 5
CIYL540 Uluslararası Ticaret ve Finans Teknikleri 3 0 5
CIYL555 Uygulamalı Zaman Serileri Analizi 3 0 5
Toplam AKTS: 75
Tez

2016 - 2017 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 40

2016 - 2017 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30