Çalışma İktisadı (YL) Ders Kataloğu

Ders

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli ÇALIŞMA İKTİSADI GÜZ DÖNEMİ () 20
CIYL553 Avrupa İksat Tarihi 3 0 5
CIYL552 Bankacılık ve Finansal Kurumlar 3 0 5
CIYL541 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi 3 0 5
CIYL554 Çalışma Hayatında Psikolojik Sorunlar 3 0 5
CIYL543 Dış Ticaretin Finansmanı 3 0 5
CIYL547 Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği 3 0 5
CIYL526 İnovasyon Teknikleri ve Yönetimi 3 0 5
CIYL503 İnsan Kaynakları 3 0 5
CIYL523 İşgücü Piyasası ve İstihdam Politikaları 3 0 5
CIYL556 İşgüçü Piyasaları Analizi 3 0 5
CIYL551 Küresel Ekonomi 3 0 5
CIYL550 Makro İktisat Uygulamaları 3 0 5
CIYL516 Mali Tablolar Analizi 3 0 5
CIYL557 Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi 3 0 5
CIYL519 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri 3 0 5
CIYL527 Sosyal Politika 3 0 5
CIYL544 SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatiksel Analiz 3 0 5
CIYL549 Türkiye´nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 3 0 5
CIYL525 Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları ve Çözümleri 3 0 5
CIYL548 Türkiye Emek Tarihi 3 0 5
CIYL540 Uluslararası Ticaret ve Finans Teknikleri 3 0 5
CIYL545 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 5
CIYL512 Ücret Teorileri ve Yönetimi 3 0 5
CIYL506 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
CIYL524 Seminer 0 2 5
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli ÇALIŞMA İKTİSADI (TEZLİ)() 20
CIYL542 Çalışma Hayatı ve Güncel Kavramlar 3 0 5
CIYL565 Çalışma Sosyolojisi ve Temel Sorun Alanları 3 0 5
CIYL539 Dünya Ekonomisi 3 0 5
CIYL558 Finansal Piyasalar ve Krizler 3 0 5
CIYL501 Finansal Yönetim 3 0 5
CIYL561 Güncel Ekonomik Sorunlar 3 0 5
CIYL531 İktisat Sosyolojisi 3 0 5
CIYL562 İnsan Kaynaklarının Yönetiminde Performans Değerlendirme 3 0 5
CIYL533 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk 3 0 5
CIYL573 İşletmelerde Karar Alma Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 5
CIYL566 İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Güncel Gelişmeler 3 0 5
CIYL569 Kalkınma İktisadında Güncel Sorunlar 3 0 5
CIYL514 Kariyer Yönetimi 3 0 5
CIYL570 Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinde Emek Tarihi 3 0 5
CIYL532 Osmanlı Dönemi İktisadi Kurumları 3 0 5
CIYL507 Para, Banka ve Finansal Piyasalar 3 0 5
CIYL572 Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Türkiye Ekonomisi 3 0 5
SYYL 538 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 5
CIYL563 Toplu İş Hukuku 3 0 5
CIYL571 Türkiye İktisat Tarihi 3 0 5
CIYL568 Uluslararası Finansman 3 0 5
CIYL521 Uluslararası Ticaret Politikaları ve Uygulamaları 3 0 5
CIYL540 Uluslararası Ticaret ve Finans Teknikleri 3 0 5
CIYL555 Uygulamalı Zaman Serileri Analizi 3 0 5
CIYL538 Yenilik İktisadı ve İstihdam Politikaları 3 0 5
Toplam AKTS: 35
Tez

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
CIYL510 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30